Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
vindu [informatikk]    åpning i veggen, gjerne dekket med glass, laget for å slippe inn lys og eventuelt luft utenifra (informatikk) et grafisk styreelement som består av et visuelt område som er omgitt av en vindusdekorasjon kort for tidsvindu
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
vindu [norsk]    window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vindu [norsk]    glássa [kåfjordsamisk]   (pl.: glásat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 27 omtrentlig(e)
bildevindu [norsk]    Åpning i filmporten for lyset fra lampehuset. Større åpning enn det største formatet som maskinen kan kjøre.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
samlevindu [norsk]    dock [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
hovedvindu [norsk]    main window [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ankervindu [norsk]    anchor window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
makrovindu [norsk]    Macro window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
VINDUSSMYG [norsk]    Alle sideveggene i en vindusåpning.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
dialogvindu [norsk]    dialog box [engelsk]   (dialogboks; se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
palettvindu [norsk]    palette window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
popup-vindu [norsk]    pop-up window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
aktivt vindu [norsk]    active window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
reklamevindu [norsk]    ad window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
programvindu [norsk]    application window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
samtalevindu [norsk]    conversation window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
primærvindu [norsk]    primary window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skrivervindu [norsk]    Printer window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dokumentvindu [norsk]    document window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innfelt vindu [norsk]    inset window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledetekstvindu [norsk]    command prompt window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
inaktivt vindu [norsk]    inactive window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sekundærvindu [norsk]    secondary window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vindusbehandler [norsk]    window manager [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
likestilt vindu [norsk]    sibling window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
overordnet vindu [norsk]    parent window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
underordnet vindu [norsk]    child window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vindu med arkfaner [norsk]    tabbed window [engelsk]   (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
dialogvindu, meldingsvindu [norsk]    dialog [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skjerm, tegnrute, (tekst)vindu [avløserord]    display [norsk]   (t.d. på telefonen)
Norske avløserord for importord © Språkrådet