Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Visum [norsk]    Tillatelse fra et land for utlending til innreise i landet. Gis ofte ved på..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Visum [norsk]    tillatelse for visumpliktige til å reise inn i Norge og resten av Schengen-området og oppholde seg i området i en angitt periode, vanligvis inntil tre måneder. Visum gis vanligvis for bare ett besøk, men kan gis for flere. En visumetikett settes inn i passet for å markere tillatelsen.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Jobbsøkervisum [norsk]    Visum for å søke om arbeid i Norge, eller (hvis man allerede har arbeidstilbud) arbeidstillatelse fra Norge.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Diis aliter visum [latin]    The Gods decided otherwise [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom