Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
voksen [bokmål/riksmål]    som er fullt utvokst / utviklet ansvarlig, moden, som viser at man evner å finne gode løsninger – Jeg trodde egentlig dagen i dag skulle få et annet utfall. Det er en voksen avgjørelse, som fremstår som en gjennomtenkt beslutning, der hun setter en streng og rettferdig innvandringspolitikk fremfor å slippe Støre til som statsminister, sier Njåstad.  – «– Det er en kampklar Listhaug som går av», Arnesen og Raunholm, NRK
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
voksen [dansk]    voksen
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
voksen [norsk]    Adultus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
voksen [norsk]    rávisolmmoš, rávis [kåfjordsamisk]   (pl.: rávvásat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
voksende [norsk]    increasing [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
fullvoksen [norsk]    ollesšattot [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-708: (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
moden, fullvoksen [norsk]    ripe [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
modne; moden, kjønnsmoden, voksen [norsk]    mature [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no