Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
vuodjit [samisk]    kjøre [norsk]   (v) (-j-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune