Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
vuostehágostit [samisk]    motsette seg [norsk]   (refl)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune