Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
Common Wattle-eye [engelsk]    Hvitvingepløsøye [norsk]   Platysteira cyanea [latin]   Our only sightings were from Kakamega Forest; 6 birds seen here 26/11 and 2 birds 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chestnut Wattle-eye [engelsk]    Plommepløsøye [norsk]   Dyaphorophyia castanea [latin]   3 birds seen in Kakamega Forest 27/11; these birds, 1 male and 2 females, were found in the “Zimmerman Grid” near the Isecheno forest station.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jameson's Wattle-eye [engelsk]    Brunhalspløsøye [norsk]   Dyaphorophyia jamesoni [latin]   4 birds seen in Kakamega Forest 27/11, all along the road leading to the Rondo Retreat Centre, our lodge.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-throated Wattle-eye [engelsk]    Svartvingepløsøye [norsk]   Platysteira peltata [latin]   Turned out to be common in Saiwa Swamp NP and we logged 15+ here 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no